top of page
Landstinget Frödingstipendium  2016

Motivation: Landstinget Frödingstipendium  2016 tilldelas Ismael Ataria för hans livsgnistrande poesi och närvaro i sitt uttryck.

Ismaels texter berör på djupet och fastän han ofta skildrar en mörk värld, låter han publiken och läsare förstå att den trots allt är insvept i mänsklig värme. Hans sätt att utrycka sig har haft stor betydelse för många; både unga och vuxna – i Ismaels närvaro får vi skratta, gråta och säga högt att vi är bra. För i Ismaels poesi, som ofta tar sin avstamp i Hagfors och Värmland, finns en stark vilja till att lyfta varje människas kapacitet till att tro på sig själv.

Region Värmlands Litteraturstipendium 2014

Motivation: Ismael Ataria tilldelas Region Värmlands författarstipendium för 2014 för sin senaste  diktsamling, Bokstavsängeln. Formfulländat men ändå lätt och ledigt och med ett liknelserikt språk skriver han om natur och samhälle men också om sig själv och sin bit av Värmland. Dikter om livet och döden, om magi och mylla.”.

Hagforskommun Stipendiet Framtidsarvet 2013

Motivation: Genom stipendiet vill vi belöna ett hjärta som slår hårt och energiskt för kultur i glesbygden. Med lika delar talang, engagemang och mod ger Ismael Ataria kraft till orden som förklarar, hjälper oss förstå och ger oss hopp. Med poesi och musik målar han bilden av Hagfors, vår historia, vårt arv och en stad i förändring. Med sin personlighet och närvaro är han en inspiration och förebild för andra, som inte är lika modiga. Med sin kraft får han andra att våga.

Region Värmlands Littersturstipendium 2009

Motivation: På ett rent och enkelt men ändå poetiskt språk berättar författaren om hur en hel familj drabbas svårt, intill gränsen för det uthärdliga, av att en av dem blir missbrukare, om den sorg och smärta som medberoende skapar, om längtan och fruktlös kärlek.
Det är en kolsvart berättelse om droghelvetet men samtidigt en stark diktsamling som kan tjäna många i samma situation till både tröst och uppbyggelse.

Föreningen Värmlandslitteraturs
debutantstipendium 2008/2009

Motivation: I ett nära och känsligt ämne lyckas Ismael Ataria skriva utan sentimentalitet och med okonstlad saklighet som ger röst åt all frustration, besvikelse och kärlek. Han är helt enkelt en enastående duktig handelsresande missionär i kultur från Hagfors.

Hagfors Kulturstipendium 2007

Motivation: Ismael Ataria är väletablerad som kulturell mångsysslare. Han kan titulera sig artist, filmare, författare, förläggare, konstnär, poet och skådespelare. Förutom alla personliga engagemang har han även kraft att engagera andra. Många av de senaste årens ungdomssatsningar i Hagfors har Ismael Ataria som upphovsman.

Hans Väpnargårds Kulturpris 2007

Motivation: Ismael har som poet, textförfattare och estradör nått en stor publik och rönt stor uppskattning. Genom sin medverkan på bland annat Arvikafestivalen har han framfört allt vunnit ungdomens hjärtan. Han är trött på tidens ytliga underhållningsskval och vill ersätta det med substans, dignitet och värdighet.

Knut Warmlands motivation: Anders Brokvist, som också använder artistnamnet Ismael Ataria är en ung Hagforsförfattare som arbetar i den nya litterära genren som ännu inte fått ett svenskt namn; den kallas PoetrySlam. Det innebär att man inte bara skriver poesi (oftast orimmad) utan också framför den för publik.
Ismael Ataria är vid det här laget välkänd, skicklig estradör och hans långa vindlande texter är både underhållande och tankeväckande. Själv läste jag flera av hans manuskript innan jag hade tillfälle att höra honom på den värmländska bokmässan i Karlstad för några veckor sen. Det blev en verklig upplevelse s.k. fri vers blir som T.S Eliot sagt, inte friare än man själv behagar. Ismael Atarias texter ovanligt långa, längre än någon av tex Gunnar Ekelöf som han ibland påminner om. Han är utomordentligt medveten om hur man ska fånga publikens uppmärksamhet; han läser rytmiskt, nästan sjungande, hans upprepningar blir suggestiva besvärjelser. Han för lyssnaren vart han vill i en välkontrollerad slänggunga, de kastas mellan fasa över livets grymheter och tacksamhet över allt skönt samma liv ändå kan ge.

Konstföreningen Gränslösts Kulturstipendium 2007

Motivation: För hans envisa mångsidighet, sin passion och kärlek till det skrivna ordet, och för hans fantastiska förmåga att förmedla upplevelse.

bottom of page